Integritetspolicy

1. Introduktion:

Välkommen till Din Båtmäklare Stockholm AB. Denna GDPR-policy beskriver hur vi samlar, använder och skyddar personuppgifter i samband med vår båtmäklartjänst och båtvärderingar.

2. Insamlade personuppgifter:

Vi samlar in personuppgifter som namn, adress, e-postadress, telefonnummer och båtrelaterad information via vår webbplats och kontaktformulär.

3. Syfte med insamling:

Personuppgifter samlas in för att tillhandahålla båtmäklartjänster, värdera båtar, svara på förfrågningar och uppfylla eventuella kontraktuella förpliktelser. Informationen kan även användas för att förbättra våra tjänster och skicka relevant information.

4. Laglig grund för behandling:

Vi behandlar personuppgifter baserat på samtycke och/eller för att utföra en kontraktuell förpliktelse. Genom att använda vår tjänst samtycker användaren till insamling och behandling av personuppgifter enligt denna policy.

5. Delning av personuppgifter:

Vi delar endast personuppgifter med tredje parter när det är nödvändigt för att utföra båtmäklartjänster eller om det krävs enligt lag.

6. Säkerhet för personuppgifter:

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, användning eller förlust.

7. Lagringstid:

Personuppgifter lagras endast så länge det är nödvändigt för det ändamål de samlades in för eller enligt lagliga krav.

8. Dina rättigheter:

Användare har rätt att begära tillgång, rättelse eller radering av sina personuppgifter. Kontakta oss på [kontaktinformation] för att utöva dina rättigheter.

9. Cookies:

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Besök vår cookie-policy för mer information.

10. Ändringar i policyn:

Denna GDPR-policy kan uppdateras vid behov. Användare uppmanas att regelbundet granska policyn för att vara medvetna om eventuella ändringar.

11. Kontakta oss:

Om du har frågor om denna GDPR-policy eller vår hantering av personuppgifter, vänligen kontakta oss på kontakt@dinbatmaklare.se.